ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
กิจกรรมอาสายุวกาชาด ปลูกป่าชายเลน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
กิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด การปฐมพยาบาล
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
หวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนร่วมแสดงเพลงทรงเครื่อง ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
กิจกรรมค่ายพัฒนาอาชีพ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
รองผู้อำนวยการ และตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
คณะครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด เข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
รองผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมแนวทางการกำหนดเขตพื้นที่บริการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65