ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคระครูโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุง ร่วมเดินทางมาส่ง นางนิสา พวงลำเจียก
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับ คุณครูนิสา พวงลำเจียก เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเรวัตร จิตเที่ยง เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจรรยา รัตนจำนง เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในวันครบรอบ 69 ปี วันต่อตั้งโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66
กิจกรรม Big Day Campaign "ขุนช้าง ขุนแผน ตอน วันทอง สองใบ ไปเลือกตั้ง"
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยดำเนินการสอบจัดห้องเรียนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่ครูการเป็นยุคใหม่
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยดำเนินการจัดสอบจัดห้องเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
เข้าร่วมประชุมสัมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 17
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 66
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและครูฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 66
กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 66
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 66
กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้น ม.3 ม.6
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว แนะนำข้อมูลการศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครูงานประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ปี 2565
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว แนะนำข้อมูลการศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66