ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการ และตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
คณะครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด เข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
รองผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมแนวทางการกำหนดเขตพื้นที่บริการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ร่วมกับศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางศิลปะ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
เทศบาลตำบลอู่ทองจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมราชการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่าย
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
กิจกรรมโครงการผ้ามัดย้อมจากฝักคูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 65
การอบรมการใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัวเพื่อเข้ารับเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65