รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document แบบ-สขร1-เดือนพฤศจิกายน 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.48 KB
Adobe Acrobat Document แบบ-สขร1-เดือนธันวาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.61 KB
Adobe Acrobat Document แบบ-สขร1-เดือนกุมภาพันธ์ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.8 KB
Adobe Acrobat Document แบบ-สขร1-เดือนมีนาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.63 KB
Adobe Acrobat Document แบบ-สขร1-เดือนมิถุนายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.39 KB
Adobe Acrobat Document แบบ-สขร1-เดือนกรกฎาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.65 KB
Adobe Acrobat Document แบบ-สขร1-เดือนสิงหาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.49 KB